HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SÔNG HẬU

  • HTX NN CNC SÔNG HẬU
  • 1801759270
  • ấp 3, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
  • Châu Thanh Triều
  • 0939093939
  • 26/02/2024
  • Trồng cây ăn quả
  • Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *