Cửa hàng Photocopy Phú Ngân 3

Photo các loại tài liệu với đầy đủ các khổ giấy Photo đóng sách, các loại tài liệu tham khảo, sách giáo trình… Scan màu, in catalogue, card visit… Chỉnh sửa hình thức của các loại tài liệu, khóa luận, luận văn… Đóng bộ, đóng gáy, sắp xếp các loại tài liệu theo yêu cầu […]