Cửa hàng Photocopy Phú Ngân 3

Thông tin doanh nghiệp

Report Abuse

z5156848599522_a953c651629e090d01640aafdf724c6e (1)
0 0 Reviews
Popular

Cửa hàng Photocopy Phú Ngân 3

  • Photo các loại tài liệu với đầy đủ các khổ giấy
  • Photo đóng sách, các loại tài liệu tham khảo, sách giáo trình…
  • Scan màu, in catalogue, card visit…
  • Chỉnh sửa hình thức của các loại tài liệu, khóa luận, luận văn…
  • Đóng bộ, đóng gáy, sắp xếp các loại tài liệu theo yêu cầu của khách hàng

Thông tin

Loại hình hoạt động
In Ấn
Đại diện pháp luật
Phú Nhân
Số điện thoại

Vị trí

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.

Cửa hàng Photocopy Phú Ngân 3 0 reviews

Login to Write Your Review

There are no reviews yet.